انتشار كتاب "تاریخ حدیث"

مؤسسۀ دارالحدیث کتاب "تاریخ حدیث" جدیدترین اثر محمدکاظم طباطبایی را منتشر کرد.

تاریخ حدیث»، جدیدترین اثر حجت‌الاسلام سید محمدکاظم طباطبایی، رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث مؤسسۀ دارالحدیث است و در مقدمۀ این کتاب آمده است: «حدیث» از آغازین گزارش سنت تا آن زمان که به منظر ما رسیده است، تاریخی پر فراز و نشیب را پیموده و سرگذشتی ویژه دارد. از یک سو نماد فرهنگی دورۀ حضور است و از سویی نماد تلاش محدثانی که با آموختن و آموزاندن، خواندن و نوشتن، افزودن و پیراستن و ... این مجموعه را به آیندگان هدیه دادند.

تاریخ حدیث از منظر دیگر نمایانگر سختگیری و خفقان حاکمیت ـ خواه حکومت و خواه خواستۀ عوام ـ نیز هست، همچنان که گزارشگر تطور و تغییر فرهنگی و اجتماعی در دوره‌های متفاوت نیز است.

دربارۀ تاریخ حدیث نگاشته‌های مفید و شاید متعددی در اختیار باشد که بیشتر ناظر به تاریخ حدیث اهل سنت، تاریخ محدثان و نگاشته‌های حدیثی است که گاه به اجمال و گاه به تفصیل به برخی از موضوعات پیش گفته پرداخته‌اند.

ویژگی‌های تاریخ حدیث شیعه، ویژگی‌های تاریخ حدیث اهل سنت، آثار و فوائد بررسی تاریخ حدیث، ویژگی‌های حدیث در عصر رسول خدا(ص)، شیوه‌های نشر حدیث در عصر امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، شیوه‌های نشر حدیث در زمان امام سجاد(ع) و ... از جمله موضوعات مطرح شده در فهرست این کتاب است.

منبع:خبرگزاري رسا
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.