انتشار كتاب "الدیانة الغنوصیة"

این کتاب ترجمه عربی کتاب "الدیانة الغنوصیة" (آیین گنوسی) نوشته هانس یووانس می باشد و ترجمه و تدقیق متن زبان آرامی آن توسط آقای دکتر صباح خلیل الدهیسی صورت گرفته و از سوی "در تموز"ا دمشق منتشر شده است.

این کتاب دارای سه فصل است : فصل اول درباره ادبیات گنوسی صحبت می کند. فصل دوم درباره سیستم فکری آیین گنوسی می باشد، اما فصل سوم آن درباره گنوسی و اندیشه کلاسیک آن می باشد.

در مقدمه آن آمده است گنوسی یک نوع اندیشه باطنی است که قبل از ظهور آیین مسیحی بوجود آمده است . این آیین در قرنهای اول و دوم بعد از میلاد گسترش یافته است.

باید گفت هیچ کس از نویسندگان معاصر همچون آقای هانس یوواس فیلسوف و دانسمند آلمانی ، بحث جامعی درباره آیین گنوسی ننوشته است . وی در کتاب خود شرح مفصلی درباره آیین گنوسی شرق که شامل آیین مندایی و مانوی می شود و هر دو ریشه ایرانی دارند و همچنین پیرامون گنوسی سوریه و مصر که شامل گروه سیمون ماگوس و دوستیوس و فالانتینوس هستند و از هرمس و افلاطون تأثیر یافته اند ، نوشته است.

 منبع:برگرفته از روزنامه "الثورة"  - شماره 16496 – تاریخ 28/9/2017 م 
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.