انتشار كتاب «فقه الحدیث(۱)» اثر عبدالهادی مسعودی

در این کتاب علاوه بر مبانی و روش فهم حدیث و پیش نیازها و برخی مباحث مقدماتی «فقه الحدیث» دو گام فهم «مفردات» و فهم «ترکیبات» از هشت گام فهم «متن» و «مقصود» حدیث تبیین شده است.

عناوین دروس کتاب عبارت است از: درس یکم: مباحث مقدماتی، درس دوم: مبانی فقه الحدیث، درس سوم: فواید و کارکردهای فقه الحدیث، درس چهارم: پیدایش و گسترس فقه الحدیث، درس پنجم: رکود و شکوفایی، درس ششم: اوج استمرار، درس هفتم: سیر اجمالی فهم حدیث، درس هشتم: پیش نیازهای فهم حدیث، درس نهم: واژه‌شناسی؛ شیوه، درس دهم: واژه‌شناسی؛ لغت نامه‌ها، درس یازدهم؛ واژه‌شناسی، غریب الحدیث‌ها، درس دوازدهم: واژه‌شناسی، مترادف‌ها و متضادها، درس سیزدهم: اصطلاح‌شناسی، درس چهاردهم: کاربست شیوه واژه‌شناسی و درس پانزدهم: ساختارشناسی.

منبع: خبرگزاري رسا
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.