انتشار کتاب «الگوی نظام سیاسی در حکمت متعالیه»

کتاب «الگوی نظام سیاسی در حکمت متعالیه»، چهلمین کتاب گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه است که به قلم حجت الاسلام بهرام دلیر، عضو هیئت علمی این گروه به چاپ رسیده است.

درباره هدف از نگارش این کتاب می‌خوانیم:

«هر اندیشه سیاسی که در مکاتب فلسفی شکل می‌گیرد، از یونان باستان، مبتنی بر آن مبانی است که مورد قبول آن مکتب می‌باشد. اندیشه سیاسی به منزله روبناست و مبانی زیربنایی اندیشه سیاسی به شمار می‌آید. حکمت متعالیه همانند سایر مکاتب فلسفی مبانی خاص خود را دارد، البته مبانی چه بسا از نظر مفاهیم در تمام مکاتب فلسفی یکسان باشد؛ مثل مبانی هستی شناختی، انسانی شناختی، فرجام‌شناختی و معرفت‌شناختی، اما به هر یک از مبانی یاد شده در هر مکتب فلسفی رویکرد خاص آن مکتب وجود دارد؛ از باب مثال، نگرش مشاء به هستی و یا به انسان و فرجام کاملا متفاوت با نگرش فلسفی حکمت متعالیه است.

در این کتاب نویسنده بعد از تبیین مفاهیم به کار برده شده در تحقیق، به منابع و مبانی نظام سیاسی مطلوب حکمت متعالیه پرداخته و منابع معرفتی آن را در وحی، عقل، تجربه، شهود و فطرت پی گرفته است. سپس در چند فصل به مطالعه نظام سیاسی حکمت متعالیه با شاخصه‌های اختصاصی‌اش پرداخته است.»

کتاب «الگوی نظام سیاسی در حکمت متعالیه» از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: مفاهیم و چارچوب نظری؛

فصل دوم: منابع و مبانی نظام سیاسی مطلوب حکمت متعالیه؛

فصل سوم: نظام سیاسی در حکمت متعالیه؛

فصل چهارم: کارگزاران و نهادهای نظام سیاسی و ساختار مطلوب در سیاست متعالیه؛

فصل پنجم: غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه.

منبع: خبرگزاري رسا
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.