اتاق هاي ايران در جهان

اتاق های ایران در دانشگاهها و مراكز علمی معتبر در خارج از كشور :

یكی از وظایف و مأموریت های اصلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در معاونت  پژوهشی و آموزشی حمایت از  تأسیس و راه اندازی اتاق های ایران در دانشگاهها و مراكز علمی معتبر كشورهای هدف است.

اتاق‌های ایران کانون‌های اطلاع‌رسانی علمی فرهنگی ایران در خارج کشور می‌باشند که بر اساس ضوابط و استانداردهای از پیش تعریف شده از طریق انعقاد قرارداد همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(نمایندگی فرهنگی و یا كتابخانه مركزی) و موسسات معتبر میزبان( دانشگاه، کتابخانه، مراكز و موسسات فرهنگی....) در خارج از کشور ایجاد می‌شوند.

اهداف تاسیس اتاق‌های ایران در دانشگاههای خارج از كشور:

هدف از تاسیس این اتاق‌ها پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز ذیربط از طریق تهیه، تأمین کتب و سایر منابع مرجع، منابع مطالعاتی آموزشی و کمک آموزشی در زمینه های ایران، اسلام، انقلاب اسلامی، و زبان و ادبیات فارسی و امكان دسترسی دانشجویان، اساتید، و پژوهشگران در رشته‌های مربوط به این منابع ، فراهم نمودن امکان آشنایی و شناخت بیشتر و بهتر فرهنگ و تمدن غنی اسلامی ایرانی توسط سایر ملل ، کمک به ارائه تصویری واقعی و روشن از اسلام ناب، ایران و انقلاب اسلامی در جهان، راهنمایی دانشجویان، مراجعه كنندگان در زمینه‌های مختلف از جمله انجام تحقیقات، بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی، فرصت‌های کاری در ایران، و سفر به ایران، ارائه هرگونه اطلاعات معتبر و روزآمد در مورد ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن می‌باشد.

ساماندهی، توسعه و پویایی اتاق‌های ایران و گسترش دامنه تاسیس آنها به گونه‌ای است كه تمامی انواع مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی از جمله دانشگاه‌ها، مراکز مطالعات، موسسات فرهنگی و كتابخانه‌های مختلف اعم از ملی، دانشگاهی، عمومی، و تخصصی را به منظور اطلاع‌رسانی در زمینه ایران، معارف اسلامی، انقلاب اسلامی، و زبان و ادبیات فارسی در بر گیرد.

 حوزه آسیا- اقیانوسیه
حوزه اروپا- امریكا
حوزه افریقا- عربی

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.