دوره های آموزشی

برگزاری دوره های ایرانشناسی و زبان فارسی برای كتابداران بومی در اتاق های ایران و كتابخانه‌های رایزنی های فرهنگی

دوره آموزشی نسخ خطی و شیوه های نگهداری و ترمیم آن برای كارشناسان نسخ خطی

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.