امانت منابع چاپي و غيرچاپي

امانت منابع چاپی و غیرچاپی شامل : ارائه خدمات گوناگون در زمینه اشاعه دانش و  اطلاعات به مراجعان ، در اختیار قرار دادن اسناد و گزارشهای فرهنگی، كتب مرجع ، نشریات  در محل كتابخانه می باشد.

در بخش نشریات، ضمن اشتراك سالانه نشریات تخصصی با موضوعات فرهنگی، سیاسی و روابط بین الملل، اجتماعی و دینی ، به نگهداری و بازیابی بولتن ها و نشریات ارسالی از نمایندگی های فرهنگی  خارج از كشور مبادرت می ورزد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.