مجموعه شناسی نسخه های خطی و آثار هنری اسلامی

در اين بخش تلاش مي شود تا بر اساس اولويتهاي مورد نظر سازمان  به نسخه هاي خطي اسلامي-ايراني موجود در كشورهاي خارجي پرداخته شود .متاسفتانه در مورد نسخه هاي خطي كشورهاي آسيايي كه غالبا در شمار نسخه هاي در خطر به شمار مي روند اطلاعات كمتري موجود است .با شناسايي گستره وسعي كشورهايي كه داراي مجموعه هاي آثار اسلامي-ايراني هستند ابتدا اطلاعات موجود قابل ارائه در كتابخانه ديجيتال گرد آوري ميشود و با توجه به اين گرد آوري وتحقيقات برنامه ريزي براي اولويت بندي حفظ وساماندهي صورت خواهد گرفت.البته معمولا در بسياري از مجموعه ها كه شامل كتابخانه ها وموزه ها ي جهان هستند اشياي موزه اي نيز به همراه نسخ خطي گرد آوري شده اند كه از اين رو معرفي مجموعه هاي نسخ خطي و آثار تاريخي –هنري توام خواهد بود.

برنامه هايي كه براي توسعه اين بخش در نظر گرفته شده است عبارتنداز:

  • شناسايي مجموعه هاي معرفي شده روي وب و ارائه آدرس وبسايت ويا اگر كتابخانه ديجيتال داشته باشند ارائه نشاني كتابخانه ديجيتال
  • شناسايي فهارس نسخ خطي موجود كه به زبانهاي غير فارسي است و ارائه آنها به صورت الكترونيكئ يا ديجيتال
  • ترجمه تدريجي فهرست هاي  نسخه هاي خطي در كشورهاي ديگر
  • شناسايي نسخه هاي فهرست نشده براي پيشنهاد فهرست نويسي از طرف مراكز مسئول داخلي
  • معرفي مجموعه هاي داراي شرايط خاص(در خطر،قابل خريد،شيعي و...)به مراكز معتبر داخلي براي پيگيري

 

البته با توجه به تفاهم نامه هاي امضا شده ميان سازمان و مراكز وكتابخانه هاي بزرگ داخلي نقش سازمان مديريت اين حوزه از طريق نمايندگي ها و كتابخانه مركزي خواهد بود.اين امر به تدوين اطلس وضعيت نسخ خطي اسلامي –ايراني در جهان خواهد انجاميد كه مطالبه بيساري از مراكز ومحققان وخصوصا كتابخانه ملي نيز هست.

بخش نسخ خطي كتابخانه ديجيتال پنجره اي به تاريخ علوم ومعارف اسلامي وايراني خواهد بود كه تجميع  و تهيه اطلاعات مربوط به نسخه هاي خطي(ومانند آن)رابا همكاري ساير دستگاهها انجام خواهد داد و در واقع مفصل ارتباطي محققان سطوح عالي با منابع علمي تاريخي خواهد بود.

آدرس سايت كتابخانه ها ومجموعه هاي خارج از كشور كه اثار تاريخي وهنري كشورهاي اسلامي در انها نگهداري مي شود:

با اين توضيح كه نسخه هاي خطي در موزه ها هم نگهداري مي شوند بسياري از نسخ مصور وهنري به خاطر ارزش هاي هنري اوراق شده اند و ميان مجموعه ها تقسيم شده اند

در جستجو بر اساس تفاوتي كه در طبقه بندي اشياي اسلامي در موزه ها وكتابخانه ها وجود دارد ممكن است با كليد واژه هايي چون,iran  Asian ,Islamic,oriental ,Persian art  به نتايج بهتري دست يافت .

برخي از وبسايتها فقط در موزد مجموعه خود توضيح داده اند وآثار اسلامي را به صورت كلي اشاره كرده اند  وحتي تصوير يك نمونه از آثار اسلامي را در وبسايت منتشر نكرده اند.برخي نيز بسيرا مفصل  وبسايت جداگانه اي براي مجموعه هاي ديجيتال خود دارند و قابليت هاي جستجوي مختلف وپيشرفته در آنها وجود دارد.

نكته مهم در اين تقسيم بندي ها اين است كه برخي از مراكز در ابتدا نسخه ها و اثار مربوطئ به كشورهاي شرقي را به طور گسترده جمع آوري نكرده بودند وولي پس از افزايش تعداد اين آثار به ناچار تقسيم بندي تخصصي تر وبهتري انجام شد. مثلا آثار اسلامي در ميان اشياي آسيايي قرار داشتند حال آنكه برخي اشياي اسلامي متعلق به كشورهاي اسلامي نيستند مانند آثاري كه درمصر ويا بوسني توليد شده اند.

گاهي آدرس اينترنتي مجموعه ديجيتال يك كتابخانه باناني خود كتابخانه متفاوت است

اين مركز مي كوشد تا با به روز شدن وبسايتهاي معرفي شده جزئيات بيشتري از آثار و نحوه دسترسي به آنها را فراهم كند.

موزه ها وكتابخانه هاي آمريكا و كانادا

موزه ها و كتابخانه هاي اروپا و استراليا

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.