کتاب «مدیریت اسلامی» به زیور طبع آراسته شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، کتابی با عنوان «مدیریت اسلامی» از سوی دکتر عزیز جوانپور هروی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و رییس واحد ارومیه و با همکاری فرهاد نژادایرانی، فرخ قربانی نامور و رضا رسولی به رشته تحریر در آمد.
بنا براین گزارش، در مقدمه این کتاب که با شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات پژوهش‌های دانشگاه منتشر شده، آمده است: مدیریت بدون انسان معنی و مفهومی ندارد. هم مدیر یک انسان است و هم با انسان ها و برای انسان ها کار می کند. بنابراین موضوع انسان چه به معنای عام و چه به معنای خاص آن یک موضوع مهم و اساسی در مدیریت است و تا زمانی که بر اساس ارزش ها و باورهای نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن جامعه تعریف دقیق و روشنی از انسان صورت نگیرد ارتباط و تعامل با آنان مشکل به نظر می‌رسد.


خلقت انسان از نظر اسلام و قرآن با خلقت حضرت آدم علیه السلام که از پیامبران الهی است آغاز می‌شود. اسلام و به طور کلی مکتب الهی بی فرهنگی و توهش انسان‌های اولیه را رد می‌کند و معتقد است که هبوط آدم و حوا به عنوان انسان‌های نخسنتین به زمین خاکی سرآغاز زندگی انسان را تشکیل می دهد که همراه با تشکیل خانواده و فرهنگ الهی انسانی بوده است. از نظر اسلام و قرآن انسان موجودی است که از جهان برتر به این کره خاکی آمده است.


او تنها موجودی است که در میان جانداران از آفرینش خاصی برخوردار بوده و دارای روح خدایی است ولی در صورت انحراف می تواند به پرتگاهی سقوط کند که هیچ حیوان درنده‌ای را هرگز یارای آن همه وحشی گری نیست و سرانجام موجودی است که در نهاد او مجموعه‌ای از خصوصیات متضاد یافت می‌شود.


شناخت جایگاه ارزش‌ها و مختصات انسان‌ها از نظر نظام حاکم بر اجتماع امری اجتناب ناپذیر است چون نوع نگاه به انسان نوع و شیوه مدیریت و رفتار با او را تعیین می کند مدیران در نظام اسلامی نیز باید بر اساس نوع نگاه و زاویه ای که مکتب اسلام از نظر انسان‌ها دارد با آنها تعامل داشته باشند.


گفتنی است، علاقه‌مندان برای خرید این کتاب می توانند با انتشارات پژوهش‌های دانشگاه آزاد اسلامی و یا به واحدهای دانشگاهی آزاد در تبریز و ارومیه مراجعه کنند./
پرینت
All rights reserved to the Payam Mashreq Communication Engineering Company and Sana 2.0 application