کتاب «بایسته‌های خدمت از منظر مقام معظم رهبری» منتشر شد

کتاب «بایسته‌های خدمت از منظر مقام معظم رهبری» با تدوین احسان بابایی از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

 

مدیران در نظام جمهوری اسلامی، فقط مدیر نیستند، مسئول هم هستند، در برابر خدا، در برابر مردم؛ و نیز متعهد هستند به خدمت، خدمت به خدا، خدمت به خلق خدا. جدایی مدیریت از مسئولیت و خدمت، مدیر را به وصله ناجور نظام تبدیل می‌کند، آفتی می‌شود که بدبینی به بار می آورد و مانع شکوفایی ظرفیت ها و استعدادهای نظام می شود.

 

اسلامی از این حیث اهمیت دارد و ضروری است که نهادینه شده نگاه انقلاب اسلامی به مقوله مدیریت با موانعی همچون فرهنگ سازمانی پیش از انقلاب، برخی مؤلفه های نادرست فرهنگ عمومی و نیز خطر همیشگی دنیاگرایی مواجه است.

 

آنچه این مجموعه را از اهمیت بیشتر برخوردار می سازد این است که توصیه های مندرج در آن، همزمان حاصل نگاه اسلامی به لوازم مدیریت در نظام اسلامی و تجربه سالیان متمادی ارتباط نزدیک با چالشهای مدیریتی است که رهبر عالیقدر انقلاب، عمل به آن را از مدیران توقع دارد.

 

در این اثر، مجموعه‌ای از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گردآوری و با هدف معرفی بایدها و نبایدهای عرصه مدیریت و خدمت به موضوعات زیر پرداخته شده است: امانت بودن مسئولیت، ارزش خدمت، جهت گیری مدیریت، ضرورت خودسازی، عدالت گرایی، ارتباط با مردم، گزینش صحیح مدیران، نظارت، پاسخگویی، رعایت بیت المال، فسادستیزی، وحدت و انسجام، التزام با قانون، وجدان کاری و آفتها و آسیبها.

 

کتاب «بایسته‌های خدمت از منظر مقام معظم رهبری» در 288 صفحه، تیراژ 2000 نسخه و قیمت 10000 تومان عرضه شده است.

 

دفتر نشر معارف پیش از این، از این محقق و پژوهشگر کتابهای «بایسته های تبلیغ»، «بایسته های اخلاق سیاسی» و «بایسته های خدمت رسانی» را از منظر رهبر معظم انقلاب منتشر کرده است. 

منبع: دفتر نشر معارف اسلامی
پرینت
All rights reserved to the Payam Mashreq Communication Engineering Company and Sana 2.0 application